Bitis giảm giá, mua chính hãng tại nhà sản xuất

Bạn đang tìm mua sản phẩm Bitis mới?, tại đây chúng tôi cập nhật tất cả thông tin giảm giá từ nhà sản xuất mới nhất tháng 1/2022.

Danh sách khuyến mãi

Bitis Hunter giảm tới 50%

Tổng hợp những mẫu Bitis Hunder giảm giá sôc tới 50%. Nhanh tay sở hữu cho mình những đôi giày Sneaker chất lượng nhất Việt Nam nào

Bitis Hunter giảm tới 50%
-10%1Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Vintage Blue DSWH04000XDL (Xanh Dương Lợt)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Vintage Blue DSWH04000XDL (Xanh Dương Lợt)
562,500625,000
-10%2Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Vintage Purple DSWH04000TIM (Tím)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Vintage Purple DSWH04000TIM (Tím)
562,500625,000
-10%3Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Vintage Green DSWH04000XNG (Xanh Ngọc)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Vintage Green DSWH04000XNG (Xanh Ngọc)
562,500625,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core Americano DSWH03300DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core Americano DSWH03300DEN (Đen)
580,500645,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street VietMax Culture Black Wall DSWH02500DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street VietMax Culture Black Wall DSWH02500DEN (Đen)
580,500645,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street Vintage Green DSMH04000XNG (Xanh Ngọc)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street Vintage Green DSMH04000XNG (Xanh Ngọc)
580,500645,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street Vintage Black DSMH04000DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street Vintage Black DSMH04000DEN (Đen)
580,500645,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street Vintage Blue DSMH04000XDL (Xanh Dương Lợt)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street Vintage Blue DSMH04000XDL (Xanh Dương Lợt)
580,500645,000
-10%Dép Cao Gót Da Thật Nữ Gosto Spark GFW016900DEN (Đen)
Dép Cao Gót Da Thật Nữ Gosto Spark GFW016900DEN (Đen)
629,100699,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core DSWH02700HOG (Hồng)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core DSWH02700HOG (Hồng)
652,500725,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core DSWH02700TIM (Tím)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core DSWH02700TIM (Tím)
652,500725,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core DSWH02700DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core DSWH02700DEN (Đen)
652,500725,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti's Hunter Core Classic Grey DSWH05000XAM (Xám)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti’s Hunter Core Classic Grey DSWH05000XAM (Xám)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Festive Low-Cut Rose Gold DSWH04300HOG (Hồng)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Festive Low-Cut Rose Gold DSWH04300HOG (Hồng)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core Americano DSWH03200DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core Americano DSWH03200DEN (Đen)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core Milky White DSWH03201TRG (Trắng)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core Milky White DSWH03201TRG (Trắng)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti's Hunter Core Classic Grey DSMH05000XAM (XAM)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti’s Hunter Core Classic Grey DSMH05000XAM (XAM)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core Colorblock Yellow DSWH01201XAM (Xám)- Festive Collection 2k19
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core Colorblock Yellow DSWH01201XAM (Xám)- Festive Collection 2k19
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core Strawberry Milk DSWH03200TRG (Trắng)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core Strawberry Milk DSWH03200TRG (Trắng)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti's Hunter Core Classic Blue DSMH05000XDG (Xanh Dương)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti’s Hunter Core Classic Blue DSMH05000XDG (Xanh Dương)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Core Festive Spice Pumpkin DSMH03202DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Core Festive Spice Pumpkin DSMH03202DEN (Đen)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street Festive Low-Cut Slate Black DSMH04300DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street Festive Low-Cut Slate Black DSMH04300DEN (Đen)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Core Milky White DSMH03201TRG (Trắng)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Core Milky White DSMH03201TRG (Trắng)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Core Americano DSMH03200DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Core Americano DSMH03200DEN (Đen)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Core Black Line DSMH02900TRG (Trắng)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Core Black Line DSMH02900TRG (Trắng)
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Core Colorblock Yellow DSMH01201XAM (Xám)- Festive Collection 2k19
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Core Colorblock Yellow DSMH01201XAM (Xám)- Festive Collection 2k19
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Core White Snow DSMH01201TRG- Festive Collection 2k19
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Core White Snow DSMH01201TRG- Festive Collection 2k19
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street #DNA BnW DSMH02502TRG - Đồng sáng tạo cùng Vietmax
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street #DNA BnW DSMH02502TRG – Đồng sáng tạo cùng Vietmax
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street #DNA BnW DSWH02502TRG - Đồng sáng tạo cùng Vietmax
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street #DNA BnW DSWH02502TRG – Đồng sáng tạo cùng Vietmax
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street #DNA OG DSWH02502DOO - Đồng sáng tạo cùng Vietmax
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street #DNA OG DSWH02502DOO – Đồng sáng tạo cùng Vietmax
670,500745,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Mid Americano DSWH03600DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Mid Americano DSWH03600DEN (Đen)
697,500775,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Americano DSWH03700DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Americano DSWH03700DEN (Đen)
715,500795,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street Latte DSMH03700KEM (Kem)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street Latte DSMH03700KEM (Kem)
715,500795,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter Street Milk Tea DSMH03700KEL (Kem Lợt)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter Street Milk Tea DSMH03700KEL (Kem Lợt)
715,500795,000
-10%Sandal Da Thật Nữ Gosto Sensual GFW017200DEN (Đen)
Sandal Da Thật Nữ Gosto Sensual GFW017200DEN (Đen)
719,100799,000
-10%Sandal Da Thật Nữ Gosto Belee GFW015700DOO (Đỏ)
Sandal Da Thật Nữ Gosto Belee GFW015700DOO (Đỏ)
719,100799,000
-10%Dép Cao Gót Da Thật Nữ Gosto Appearl GFW014600DOO (Đỏ)
Dép Cao Gót Da Thật Nữ Gosto Appearl GFW014600DOO (Đỏ)
719,100799,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core Festive Breezer Black DSWH04200DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core Festive Breezer Black DSWH04200DEN (Đen)
746,100829,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core Festive Snowflake Blue DSWH04200TRG (Trắng)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core Festive Snowflake Blue DSWH04200TRG (Trắng)
746,100829,000
-10%Sandal Da Thật Nữ Gosto O-Ring GFW013300DEN (Đen)
Sandal Da Thật Nữ Gosto O-Ring GFW013300DEN (Đen)
764,100849,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti's Hunter Layered Upper DSWH02800HOG (Hồng)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti’s Hunter Layered Upper DSWH02800HOG (Hồng)
791,100879,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti's Hunter Layered Upper DSWH02800DEN (Đen)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti’s Hunter Layered Upper DSWH02800DEN (Đen)
791,100879,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X 2k19 - Jet Black DSWH02200DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X 2k19 – Jet Black DSWH02200DEN (Đen)
791,100879,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X 2k19 - Jet Navy DSWH02200XNH (Xanh Nhớt)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X 2k19 – Jet Navy DSWH02200XNH (Xanh Nhớt)
791,100879,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X DSWH02200XAD (Xám Đậm)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X DSWH02200XAD (Xám Đậm)
791,100879,000
-10%Sandal Da Thật Nữ Gosto Slinky GFW017300DEN (Đen)
Sandal Da Thật Nữ Gosto Slinky GFW017300DEN (Đen)
809,100899,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X Festive Washed-Green Grey DSMH03500XAM (Xám)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter X Festive Washed-Green Grey DSMH03500XAM (Xám)
854,100949,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti's Hunter Layered Upper DSMH02800TRG (Trắng)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti’s Hunter Layered Upper DSMH02800TRG (Trắng)
854,100949,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti's Hunter X Pale Purple DSWH05100TIM (TIM)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti’s Hunter X Pale Purple DSWH05100TIM (TIM)
881,100979,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti's Hunter X Army Green DSWH05100REU (Rêu)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nữ Biti’s Hunter X Army Green DSWH05100REU (Rêu)
881,100979,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X Festive Aurora Black DSWH03401HOD (Hồng Đậm)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Festive Aurora Black DSWH03401HOD (Hồng Đậm)
881,100979,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter X Festive Electric Love DSWH03401TIM (Tím)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter X Festive Electric Love DSWH03401TIM (Tím)
881,100979,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Gosto Clara Edge GFW016700TRG (Trắng)
Giày Thể Thao Nữ Gosto Clara Edge GFW016700TRG (Trắng)
899,100999,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti's Hunter X Army Green DSMH05100REU (Rêu)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti’s Hunter X Army Green DSMH05100REU (Rêu)
926,1001,029,000
-10%Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti's Hunter X Washed Grey DSMH05100XAM (Xám)
Giày Thể Thao Cao Cấp Nam Biti’s Hunter X Washed Grey DSMH05100XAM (Xám)
926,1001,029,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X Festive Aurora Black DSMH03401XDG (xanh Dương)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter X Festive Aurora Black DSMH03401XDG (xanh Dương)
926,1001,029,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X Matcha DSMH03400XMN (Xanh Mi Nơ)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter X Matcha DSMH03400XMN (Xanh Mi Nơ)
926,1001,029,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X Orange Tonic DSMH03400CAM (Cam)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter X Orange Tonic DSMH03400CAM (Cam)
926,1001,029,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X Americano DSMH03400DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter X Americano DSMH03400DEN (Đen)
926,1001,029,000
-10%Giày Thể Thao Nam Biti's Hunter X BKL - Midnight Black Inverted DSMH02302DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nam Biti’s Hunter X BKL – Midnight Black Inverted DSMH02302DEN (Đen)
926,1001,029,000

Kênh bán hàng chính hãng khác của Bitis với nhiều ưu đãi trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada bên dưới. Khi mua tại cửa hàng chính hãng này, bạn sẽ nhận được ưu đãi từ sàn, chính sách vận chuyển và nhiều đợt giảm giá hấp dẫn:

3 giảm giá liên quan

Nếu bạn chưa chọn được sản phẩm nào của Bitis, Hãy tham khảo thương hiệu Reebok, Pierre Cardin, Bitis với giá giảm đến 80% trong số 115 sản phẩm đang khuyến mãi.

Reebok giảm giá đến 80% trong tổng số 27 sản phẩm khuyến mãi. Dưới đây là 4 sản phẩm giảm nổi bật

-80%LM BodyCombat Tee
LM BodyCombat Tee
247,500990,000
-60%LM Myoknit Tee
LM Myoknit Tee
396,000990,000
-60%MEGA FLEXAGON
MEGA FLEXAGON
650,0001,790,000
-60%MEGA FLEXAGON
MEGA FLEXAGON
650,0001,790,000

Thương hiệu Pierre Cardin có 28 sản phẩm giảm giá đến 70%. Dưới đây là 4 sản phẩm có giá hấp dẫn nhất

-70%Giày cao gót nhọn 7 phân Pierre Cardin PCWFWSD 100
Giày cao gót nhọn 7 phân Pierre Cardin PCWFWSD 100
490,0001,790,000
-70%Driving - PCMFWLB 050 (thanh lý - không bảo hành)
Driving – PCMFWLB 050 (thanh lý – không bảo hành)
897,0002,990,000
-50%Giày sandal nữ Pierre Cardin 123
Giày sandal nữ Pierre Cardin 123
895,0001,790,000
-50%Dép nữ Pierre Cardin - 102 (thanh lý - không bảo hành)
Dép nữ Pierre Cardin – 102 (thanh lý – không bảo hành)
490,000990,000

Thương hiệu Bitis có 60 sản phẩm giảm giá đến 10%. Dưới đây là 4 sản phẩm có giá hấp dẫn nhất

-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Vintage Blue DSWH04000XDL (Xanh Dương Lợt)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Vintage Blue DSWH04000XDL (Xanh Dương Lợt)
562,500625,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Vintage Green DSWH04000XNG (Xanh Ngọc)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Vintage Green DSWH04000XNG (Xanh Ngọc)
562,500625,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Street Vintage Purple DSWH04000TIM (Tím)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Street Vintage Purple DSWH04000TIM (Tím)
562,500625,000
-10%Giày Thể Thao Nữ Biti's Hunter Core Americano DSWH03300DEN (Đen)
Giày Thể Thao Nữ Biti’s Hunter Core Americano DSWH03300DEN (Đen)
580,500645,000

Giới thiệu Bitis

Công ty Biti’s được thành lập vào năm 1982, là một công ty sản xuất hàng tiêu dùng lĩnh vực giày dép lớn nhất của Việt Nam và luôn được xếp hạng cao trong các giải thưởng Chất lượng, Uy tín, và nhất là trong năm 2007, Công ty vinh dự là một trong 30 doanh nghiệp được công nhận là Thương hiệu Quốc gia. Qua hơn 33 năm hoạt động sản xuất kinh doanh với bao thăng trầm và thách thức, giờ đây, Biti’s đã lớn mạnh và phát triển đi lên cùng đất nước, trở thành một thương hiệu uy tín, tin cậy và quen thuộc với người tiêu dùng và là niềm tự hào của người Việt Nam về một “Thương hiệu Quốc gia” trong lĩnh vực Giày dép uy tín và chất lượng.

Sản phẩm nổi bật

Bitis Hunter

Đây có lẽ sản phẩm nổi tiếng nhất của Bitis với các sản phẩm chất lượng, thời trang và luôn theo xu hướng thời trang hiện đại.

Bitis Hunter X

Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam và được xuất khẩu qua nhiều nước trên thế giới. Biti’s Hunter có giá từ 500.000đ đến 900.000đ nên khá phù hợp cho dòng sản phẩm sneaker chất lượng và đẹp mắt.

Để sở hữu sản phẩm mới nhất, hãy đến các đại lý chính hãng được liệt kê bên dưới hoặc mua online tại website nhà sản xuất để có những khuyến mãi hấp dẫn

Bitis Gosto

Với 5 năm có mặt trên thị trường, Gosto là một nhãn hàng của Bitis đang ngày càng trở nên phổ biến với các tín đồ thời trang cao cấp. Tuy giá sản phẩm có cao hơn nhưng bù lại đó chính là chất lượng và hợp thời trang. Gosto luôn được giới ca sĩ, người mẫu nổi tiếng ưu tiên dùng có các mẫu túi xách và giày được sản xuất với số lượng giới hạn.

Bitis Gosto

Giày trẻ em

Các sản phẩm giày trẻ em của Bitis được thiết kế bắt mắt với các hình dáng như siêu nhân người nhện, xe ô tô, … khiến các bé vô cùng thích thú.

Thông tin liên hệ

Bitis có một hệ thống phân phối sản phẩm trải dài từ Nam ra Bắc với 07 Trung tâm chi nhánh156 Cửa hàng tiếp thị và hơn 1.500 trung gian phân phối bán lẻ

Liên hệ: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN

Địa chỉ: 22 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP HCM

Sđt: (028) 38 753 443

Email : Liên hệ các vấn đề về đặt hàng online : tuvan_online@bitis.com.vn

Hotline : 19002126 ( cước phí: 3000đ/phút )

Thanh toán – vận chuyển – Bảo hành

Chính sách thanh toán

Biti’s chấp nhận 2 hình thức thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng & Thanh toán bằng thẻ. Quý khách có thể thanh toán bằng hai hình thức sau khi kết thúc đơn hàng:

 • Thanh toán khi nhận hàng (COD) : Quý khách thanh toán bằng tiền mặt khi nhận được sản phẩm từ nhân viên giao hàng.
 • Thanh toán bằng thẻ: Quý khách thanh toán bằng thẻ tín dụng/ATM trực tuyến, sản phẩm sẽ được chuyển đến quý khách trong vòng 1-5 ngày làm việc sau khi thanh toán thành công.

Hình thức vận chuyển

Phí vận chuyển: Phí vận chuyển sẽ được tính tùy theo khu vực và được hiển thị sau khi nhập địa chỉ nhận hàng. Phí giao thông thường sẽ là 30k.

Thời gian giao hàng:

 • Khu vực Hồ Chí Minh 1-2 ngày.
 • Thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Nam/ miền Tây 2-3 ngày.
 • Thị xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Nam/miền Tây 3-4 ngày.
 • Vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Nam/miền Tây 3-5 ngày.
 • Khu vực Đà Nẵng 1-2 ngày.
 • Thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Trung 2-3 ngày.
 • Thị xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Trung 3-4 ngày.
 • Khu vực vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Trung 3-5 ngày.
 • Khu vực Hà Nội 1-2 ngày.
 • Khu vực thành phố trực thuộc Trung Ương các tỉnh miền Bắc 2-3 ngày.
 • Khu vực thi xã, các huyện thuộc các tỉnh miền Bắc 3-4 ngày.
 • Khu vực vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh miền Bắc 3-5 ngày.

Lưu ý: Thời gian giao hàng trên được tính kể từ ngày đơn vị vận chuyển bắt đầu phát hàng đi, chưa bao gồm thời gian xử lý đơn hàng và không giao hàng vào ngày Chủ nhật và ngày Lễ. Trong thời gian đơn hàng được phát đi, quý khách có nhu cầu thay đổi thông tin địa chỉ nhận hàng, nếu trái tuyến đường đang vận chuyển trước đó sẽ phải thanh toán thêm phí vận chuyển phát sinh.

Chính Sách Đổi Trả

Đổi kích cỡ giày và đổi mẫu

Điều kiện:

 • Sản phẩm còn mới 100% chưa qua sử dụng hoặc giặt tẩy, nguyên phiếu bảo hành, tem nhãn sản phẩm, không bị dơ bẩn, trầy xước.
 • Khách hàng phải có hoá đơn giao hàng (phiếu giao hàng, email xác nhận đơn hàng).
 • Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
 • Áp dụng 01 lần đổi/01 đơn hàng.
 • Không hỗ trợ đối với những sản phẩm có thông báo: không áp dụng đổi trả – bảo hành.

Địa điểm:

Tại tất cả các cửa hàng tiếp thị của Biti’s trên toàn quốc (nếu còn kích cỡ). Danh sách cửa hàng tiếp thị tại đây. Thời gian hỗ trợ từ 14h00 – 21h00 các ngày trong tuần.
Gửi về trung tâm giao hàng Biti’s tại địa chỉ: 95/6 Trần Văn Kiểu, P.10, Q.6. Thời gian hỗ trợ từ 8h00-12h00 & 13h30 – 16h30 (T2-T7).

Lưu ý:

 • Sản phẩm được áp dụng đổi sang mẫu khác phải là sản phẩm nguyên giá trị tại thời điểm đặt hàng, không phải là sản phẩm có áp dụng chương trình quà tặng hoặc giảm giá.
 • Khách hàng chỉ được đổi chênh lệch 1 kích cỡ so với kích cỡ ban đầu. Ví dụ: Mẫu Hunter X2 màu đen kích cỡ 40 hết kích cỡ cần đổi sẽ được đổi sang Hunter X2 màu đỏ kích cỡ tương ứng. Kích cỡ 40 được chấp nhận đổi sang 39 hoặc 41.
 • Chỉ áp dụng đổi sang sản phẩm khác có giá trị lớn hơn hoặc bằng sản phẩm trước đó (khách hàng sẽ bù tiền chênh lệch nếu giá trị cao hơn và sẽ không được hoàn lại tiền chênh lệch nếu giá trị thấp hơn).

Đổi trả hàng

Các bước hoàn trả sản phẩm:

 • Kiểm tra điều kiện hoàn trả hàng bên dưới.
 • Đóng gói sản phẩm và tất cả phụ kiệm kèm theo về trung tâm giao hàng Biti’s.
 • Nhận sản phẩm mới.

Điều kiện:

 • Khi Biti’s giao nhầm màu, nhầm kích cỡ, nhầm sản phẩm và/hoặc sản phẩm bị hư hỏng do nhà sản xuất.
 • Sản phẩm cần đổi còn mới 100% chưa qua sử dụng hoặc giặt tẩy, nguyên phiếu bảo hành, tem nhãn sản phẩm, không bị dơ bẩn, trầy xước, đầy đủ bao bì, túi hộp (nếu có).
 • Khách hàng phải có hoá đơn giao hàng (phiếu giao hàng, email xác nhận đơn hàng).
 • Trường hợp hết hàng khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác có giá trị lớn hơn hoặc bằng sản phẩm trước đó (khách hàng sẽ bù tiền chênh lệch nếu giá trị cao hơn và sẽ không được hoàn lại tiền chênh lệch nếu giá trị thấp hơn).
 • Trừ trường hợp được quyền đổi trả hàng nêu trên, Biti’s không chấp nhận xử lý các vấn đề khác.
 • Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.
 • Chi phí vận chuyển cho việc đổi kích cỡ và hoàn trả

Trường hợp lỗi từ Biti’s giao sai thông tin sản phẩm (không đúng kích cỡ, không đúng sản phẩm), hư hỏng trong quá trình vận chuyển hoặc từ nhà sản xuất khách hàng được miễn phí hoàn toàn chi phí vận chuyển đổi hàng. Khách hàng gửi hàng về trong thời gian 7 ngày (không tính thứ 7, Chủ nhật) kể từ ngày nhận hàng, đồng thời giữ lại biên lai thanh toán với bưu điện để đối chiếu, Biti’s sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng.
Trường hợp lỗi do khách hàng trong việc đặt sai đơn hàng, Biti’s đã giao đúng sản phẩm theo thông tin trên đơn hàng đã đặt, chi phí vận chuyển khi gửi đổi/trả hàng sẽ do khách hàng thanh toán.

Chính Sách Bảo Hành

Thời gian hỗ trợ bảo hành kể từ ngày mua hàng: 3 tháng kể từ ngày mua hàng.

Điều kiện áp dụng:

 • Khách hàng mua sản phẩm Biti’s sẽ được bảo hành miễn phí đối với các trường hợp sau: Hở keo, dứt chỉ, gãy móc khoá, bung hoạ tiết trang trí (nơ, nút, hoa, …)
 • Khi bảo hành khách hàng phải cung cấp hóa đơn (phiếu xuất hàng) và phiếu bảo hành của sản phẩm.
 • Thời gian xử lý bảo hành: Từ 1 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nhà máy nhận được sản phẩm tùy mức độ hư hỏng của giày dép.
 • Không hỗ trợ đối với những sản phẩm có thông báo: không áp dụng đổi trả – bảo hành.

Địa điểm tiếp nhận bảo hành:

 • Tại tất cả các cửa hàng tiếp thị của Biti’s trên toàn quốc. Danh sách cửa hàng tiếp thị tại đây
 • Kho online của Biti’s tại địa chỉ: 95/6 Trần Văn Kiểu, P.10, Q.6

Lưu ý:

Trường hợp hết thời gian bảo hành, giày dép hư hỏng do hao mòn tự nhiên hoặc bị tác động mạnh từ bên ngoài CHTT tiếp nhận bảo hành tuy nhiên chi phí sửa chữa và vận chuyển khách hàng thanh toán.

Mua Bitis khuyến mãi ở đâu?

Mua Bitis khuyến mãi ở đâu?
Bitis khuyến mãi

Để sở hữu các sản phẩm mới với mức giá ưu đãi nhất, Bitis luôn tung ra các chương trình giảm giá lên đến 50% tại website của nhà sản xuất. Các sản phẩm khuyến mãi được cập nhật mỗi ngày với các chính sách bảo hành giống như khi mua tại store.

Ngoài website chính chính, Bitis còn liên kết với Tiki để tạo thuận tiện cho người mua