Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. 
Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

1. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ. 
Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép.

2. BẢO VỆ SỰ RIÊNG TƯ

Chính sách bảo mật giải thích cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với chính sách của chúng tôi.

3. QUYỀN SỞ HỮU

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về laruki.com. Chúng tôi có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó bao gồm tên miền laruki.com, logo.

4. THÔNG TIN, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Toàn bộ thông tin của chúng tôi được viết và tổng hợp 1 cách chính xác nhất, tuy nhiên nó không phải là cơ sở pháp lý. 
Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa nội dung, các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

5. VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này.